Strona główna OrgonBrothers.eu

 

Proszę mi pozwolić, że powitam Was na tej stronie głównej OrgonBrothers – Piotra Ślusarczyka dotyczącej: Orgonu, Eteru, Orgonitów i Chembusterów. Czyli istotnych spraw życia dla każdego z nas i tej Planety Ziemi. Dokonam to ja, jako przyjaciel i kolega Piotra i wspólnik wielogodzinnych rozmów telefonicznych, o Orgonie.

Piotr Ślusarczyk OrgonBrothers
 Piotr Ślusarczyk OrgonBrothers

Piotr na swoich stronach zamieszcza wiele ciekawych informacji o tej subtelnej substancji kosmicznej zwanej „Siłą Życia”. Z równym entuzjazmem jak od naszych pierwszych spotkań i wspólnych długich rozmów.

Jest to część życia Piotra, więc należy spodziewać się, że wszystko, co najlepsze stworzył, z czym się spotkał bądź odkrył, szczerze powierza każdej osobie, która zainteresuje się jego stronami i w jakiś sposób będzie chciała skorzystać z jego przemyśleń i doświadczeń. Jego entuzjazm jest dowodem na działanie w dobrej sprawie i dobrej wierze. W czasach, w których żyjemy przy tej ilości stacji radiotelekomunikacyjnych. Głownie telefonii komórkowej i ilości posiadanych osobistych urządzeń możemy śmiało powiedzieć, że ORGON „siła życia” odpływa od nas!

Każda pracująca antena to odrzucanie, (dookólne na zewnątrz) subtelnych wirów eteru kosmicznego, który normalnie dociera do nas w sposób naturalny.Natomiast gradienty tych wirów powinny być zawsze równoległe. Wtedy najlepiej „ładują” się „energią życia” nasze DNA!!!

Nadajniki a nasze zdrowie?

 Anteny nadawcze gsm.
Anteny nadawcze gsm.

W tej chwili przy obecnej ilości antenek i anten i modulacji fal elektromagnetycznych.

Od analogowych do cyfrowych, lokalnych sieci wi-fi, anten GSM ułożonych w sieć jak komórki plastra miodu i osobiste urządzenia mamy sztorm i totalna turbulencję Eteru/Orogonu. Przy powierzchni Ziemi tam gdzie te przeróżne stacje nadawcze stoją a ładowanie DNA w naszych organizmach jest mówiąc delikatnie zubożone.

Eter jest niezniszczalny to podstawowa mikro subtelna substancja, która stworzyła Wszechświat. Eter/orgon jest uczestnikiem budowy (ekspansji) każdej Galaktyki. Ale istoty żyjące przez niewłaściwe działanie mogą go zaburzyć w swojej naturalnej funkcji. Używając słów doktora W. Reicha należałoby powiedzieć, że jesteśmy w technologicznej fazie działania ludzi w żaden sposób niezwracających uwagi na Eter/Orgon.

Czy przez brak wiedzy czy potrzebę zysku, że przy powierzchni Ziemi zamieniany (przetwarzany jest przez; fale elektromagnetyczne, izotopy. Bądź silnie przyciągany przez mocno odwirowany uran w elektrowniach jądrowych) jest ten świeży zdrowy Eter/Orogon na ORANUR (Orgon poirytowany urządzeniami elektromagnetycznymi).

Trzeba pamiętać, że ostatnia faza to DOR, (Deadly Orgone) a wtedy już nic nie będzie żyło przy powierzchni Ziemi. Ale już dziś sytuacja jest poważna. Brak zdrowego świeżego, Orgonu to osobiste tragedie życiowe. Groźne choroby, brak płodności, uszkodzone płody i to się rozwija i nikt, kto dysponuje wielkimi mediami nie potrafi poinformować nas o tym. Podać powody, podać przyczyny, ale co najważniejsze nauczyć jak tego unikać! Jesteśmy my normalni ludzie zostawieni sami sobie, nikt z „wielkich decydentów” nie interesuje się nami w tej sprawie!!!

Odpowiedź jest na tych stronach Piotra.

Anteny nadawcze gsm.
Anteny nadawcze gsm.

Znawcy, entuzjasty prawdy o „sile życia” na tej planecie to, co daje radość, życie i na pewno jest to antidotum na wszystko, co niesie za sobą nierozumna cywilizacja zachłyśnięta tylko pieniądzem. Bo Eter/ Orogon może pracować DLA człowieka tak jak było we wszystkich poprzednich wielkich cywilizacjach!

W czasach, gdy tego dobrego niezaburzonego linearnego w swoich gradientach Orgonu brakuje. Rozwiązaniem jest posiadanie orgonitów. Ładowanie się od nich (swojej aury energetycznej) jest jakby uzupełnianiem pustek od pracujących i posiadanych telefonów komórkowych i całego smogu elektromagnetycznego.

Przebywanie w atmosferze z lekko zagęszczonego Orgonu jest bardzo korzystne dla zdrowia.

Chronimy się też od smug chemicznych, o których do dzisiaj nas nikt nie poinformował; co one tam robią, co w ogóle robią i czemu mają służyć! Znamy historie o ochronie przed promieniami Słońca, ale jeśli mamy do czynienia z drugim dnem znając techniki inżynieryjne tworzenia nowych produktów. Gdy nigdy badania lub działanie, jakie się prowadzi nie służą tylko jednemu oficjalnemu celowi, np. Tel. komórkowe miały niby służyć tylko użytkownikom telefonów, ale jak słyszymy mają wiele innych funkcji militarnych i innych jeszcze bardziej zaawansowanych, które niekoniecznie mogą służyć użytkownikowi.

Orgonit.
Orgonit.

Np., jeśli w niektórych smugach chemicznych są wyrzucane na nasze głowy wirusy GMO bądź bakterie GMO, o czym świadczą zasuszone krwinki czerwone. Jako pożywka podtrzymująca wędrówkę wirusów i bakterii od zrzutu do ofiary lub inne konstrukcje nanotechnologiczne typu wirusy roboty, którymi można sterować pewnymi sekwencjami częstotliwości. No to, gdy nawdychamy się wirusów GMO lub Nano a potem nam (z powodu naszej nieprzyjaznej działalności) ktoś prześle bez naszej wiedzy sekwencję częstotliwości na naszą komórkę możemy zacząć chorować, (co najmniej).

Od tego chronią ORGONITY noszone blisko naszego ciała, które utylizują zawsze w jakimś stopniu fale elektromagnetyczne i takie szkodliwe dedykowane promieniowania.

Z Pozdrowieniami dla Piotr Ślusarczyk OrgonBrothers

Wojciech Wacura.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz