Czym jest orgonit?

Orgonit jest rodzajem odpromiennika, który przekształca nasze otoczenie w taki sposób, że z niekorzystnego energetycznie zmienia się ono w środowisko nam sprzyjające i bardziej optymalne, zdrowe.

Organizm człowieka jest nieustannie narażony na negatywne działanie energetyczne. Nie ma znaczenia czy w nie wierzymy lub czy mamy tego świadomość – działanie to i tak istnieje. Wiele z tych energii jest negatywnych – np. promieniowanie elektromagnetyczne, cieki wodne. Wywołują one negatywne skutki w ciele i umyśle człowieka.

Człowiek XXI wieku żyje w świecie telefonów, komputerów, kilometrów kabli, setek sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Podobnie i konstrukcja naszych domów, mieszkań, miejsc pracy i praktycznie każdego miejsca, w którym przebywamy, przepełniona jest szkodliwym dla nas wpływem promieniowania.

Orgonit to odpromiennik, który oddziaływuje nie tylko na człowieka, ale również na zwierzęta jak i roślinność dookoła nas. Neutralizując negatywną energię i harmonizując ją, wytwarza i emanuje podstawową energię życiową, czyli tzw. orgon.

ORGONITY UMIESZCZAMY W ŚRODKU BUDYNKU ,PRZY SOBIE,W AUCIE LUB DOOKOŁA DOMU A TAKŻE POD NADAJNIKI GSM.

Orgonity, które przedstawiam na mojej stronie są mojego autorstwa. Metodą prób i dzięki dość długiemu doświadczeniu opracowałem sposób ich konstrukcji w taki sposób, by działanie było jak najbardziej korzystne.

Zdęcia orgonitów, które tutaj prezentuję są zdjęciami w dużej mierze przykładowymi, gdyż nie ma możliwości, by wykonać dwa identyczne orgonity, każdy z nich jest unikalny i nieco różni się od swoich „braci”. Niemniej sama zasada konstrukcji jest zawsze podobna, mogą Państwo również zobaczyć jak samodzielnie wykonać orgonit – szczegóły w dziale FILMY.

Orgonit składa się z masy żywicznej, w której zatopione są odpowiednio dobrane przeze mnie minerały, kryształy, opiłki metali – miedź, mosiądz, stal. Całość jest wykonana ręcznie, stąd też zdarza się, że orgonit nie jest idealnie równy, zawiera wewnętrzne rysy, bąbelki powietrza itp. W czasie wytwarzania orgonity są tworzone z przestrzeni serca na określone, pozytywne działanie.

Czym jest orgon?

Orgon to podstawowa energia kosmiczna, odkryta w latach 30-tych XX wieku przez Wilhelma Reicha. Orgon to energia wszechobecna i wchodząca w skład każdego procesu życia, na Ziemi oraz w kosmosie.

„[…] energia orgonowa promieniuje ze wszystkich ożywionych i nieożywionych substancji. Może również z łatwością, choć z różną prędkością, przenikać wszystkie formy materii. Wszystkie materiały oddziaływują z orgonowa energią przez przyciąganie i pochłanianie jej, lub odpychanie i odbijanie.

Orgon może być uwidoczniony, zmierzony, sfotografowany i fizycznie odczuty. Jest rzeczywistą, fizyczną energią, a nie jakąś metaforą czy hipotetyczną siłą. Orgon występuje również w postaci wolnej w atmosferze i w kosmicznej próżni. Jest pobudliwy, ściśliwy, pulsujący spontanicznie, można go rozprzestrzeniać i kurczyć.

Orgon wypełnia i ładuje wnętrze danego środowiska, lub też wnętrze danej substancji, ciągle się przemienia w czasie, zazwyczaj w cykliczny sposób. Orgon jest bardzo silnie przyciągany przez żyjące organizmy, materię ożywioną, wodę i samego siebie. Energia orgonowa może normalnie strumieniowo lub swobodnie przelewać się z jednego miejsca na inne w atmosferze, lecz zazwyczaj zachowuje kierunek przepływu z zachodu na wschód, poruszając się z Ziemią, która obraca się nieznacznie szybciej od niej.

Jest wszechobecnym medium, kosmicznym oceanem dynamicznej, poruszającej się energii, będącej we wzajemnej łączności z całym fizycznym wszechświatem; wszystkimi żyjącymi stworzeniami, całym systemem pogody i planetami reagującymi na jego pulsacje i przemieszczanie. Orgon jest powiązany i pokrewny, lecz całkowicie odmienny, od innych form energii. Może na przykład wpłynąć na ładunek magnetyczny ferromagnetycznych przewodników, nie będąc sam magnetycznym ładunkiem. Podobnie może wywołać ładunek elektrostatyczny w izolatorach, pomimo, że sam nie posiada w pełni natury elektrostatycznej.

Reaguje w bardzo gwałtowny (zakłócony) sposób w obecności materiałów radioaktywnych oraz “surowego i twardego” elektromagnetyzmu, wygląda to podobnie do podrażnionej protoplazmy. Orgon może być rejestrowany w specjalnie do tego celu zmodyfikowanych licznikach Geigera. Jest również ośrodkiem (medium), poprzez który zakłócenia elektromagnetyczne są przenoszone, w sposób bardziej określony przez starszą koncepcję eteru, pomimo że sam nie posiada elektromagnetycznej natury.” – cyt. J. DeMeo, Podręcznik akumulatora orgonu, Nowy Sącz 2010, s.8.

Jak stosować orgonit?

Wystarczy, że położymy orgonit w swoim otoczeniu. Im jest on większy, tym oddziaływanie w przestrzeni większe. Możemy je umieszczać w otoczeniu sprzętów RTV i AGD, przy komputerze, telefonie, w bliskości kabli elektrycznych itd.

Orgonity mogą być używane przez każdą osobę, nawet nie posiadająca żadnej wiedzy z dziedziny radiestezji i bioenergoterapii. Działają one w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych, nie wymagają ładowania, można bezpiecznie ich dotykać, przenosić. Ich działanie na żywe organizmy jest wyłącznie pozytywne – oczyszczenie przestrzeni, jej lekka witalizacja i energetyzacja.

KOSZTY STWORZENIA ORGONITU ZALEŻĄ  OD WIELKOŚCI ORGONITU ORAZ OD RODZAJU UŻYTYCH MINERAŁÓW I DODATKÓW. NP. ORGONITY PODRĘCZNE KOSZTUJĄ OKOŁO 20ZŁ TB, 30-40-50ZŁ MEDALIONY I PODRĘCZNE , WIĘKSZE BABECZKI OD 50 ZŁ- 100ZŁ STOŻEK , PŁYTKI DO WODY 100-200-300ZŁ.