Piotr Ślusarczyk urodzony 2 sierpnia 1984 roku w Sosnowcu.

Uczęszczał do Zespół Szkół Rolniczych im. Karol a Miarki w Pszczynie, (Technikum ogrodnicze im. Karola Miarki w Pszczynie) oraz studium informatyczne PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr. Od kilku lat zajmuje się produkcją orgonitów i chembusterów. Obecnie zajmuje się tematyką zdrowotną (suplementy), filtrami do oczyszczania wody

oraz  wodą leczniczą ASEA. Hobbystycznie tworzy urządzenia orgonitowe do domu i ogrodu.

Orgon, którym zajmuje się Piotr to forma “podstawowej energii kosmicznej”, której odkrycie postulował Wilhelm Reich w latach trzydziestych XX wieku. W wielu kulturach orgon znany jest jako witalna energia Qi, Chi, prana, Ki, eter, huna, energia odyczna. Jest to forma wolnej, wszechobecnej we wszechświecie energii. Energia ta występuje we wszystkich żywych organizmach, w całym wszechświecie. Orgon ma kosmiczne pochodzenie i nie powstaje w organizmach, człowiek jest jedynie jego odbiornikiem.

Energia Orgonu ma kolor srebrny, niebieski, niebiesko-zielony lub niebiesko-szary. Błękit nieba jest bezpośrednim odzwierciedleniem atmosferycznego Orgonu. Każdy żywy organizm zawiera energię Orgonu w każdej komórce swojego ciała. Komórki krwi pod mikroskopem są koloru niebieskiego i wypełnione są Orgonem. To one przenoszą biologiczną energię z pęcherzyków płucnych do tkanek ciała.

Obecnie występują braki tejże energii spowodowane nadmiernym rozmieszczaniem sieci różnego rodzaju (gsm, wifi itp.) co powoduje spadek sił witalnych, a w dłuższym czasie choroby. Urządzenia orgonowe mają za zadanie przyciągnąć, skumulować i oczyścić energie w naszym otoczeniu tak aby było jej pod dostatkiem.

Zapisz